Opnieuw intra-Belgische klimaatakkoord debacle in spe?

dinsdag, 19 april, 2016

De Vlaamse regering houdt vandaag een klimaattop. Allerhande organisaties, bedrijven, lokale besturen en experts zijn uitgenodigd om na te denken over de aanpak van de opwarming van de aarde, voorstellen om extra klimaatmaatregelen te nemen na 2020. Jammer genoeg zal de Vlaamse Regering, net zoals alle andere overheden in ons land, solo slim spelen en geen rekening houden met de andere bevoegde overheden die ons land (TE) rijk is. Klimaat is, zoals een reeks andere bevoegdheden in dit land jammer genoeg versnipperd (ruimtelijke ordening, mobiliteit, dierenwelzijn, ... ).

Alhoewel wij in de eerste plaats een voorkeur dragen voor de volledige her nationalisering van het klimaatbeleid, kunnen we niet anders dan de Vlaamse minister oproepen om, baserend op de organisaties, bedrijven, en experts in de andere regio’s, haar collega’s van het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale minister hetzelfde te doen. Dit om tot een gezamenlijk akkoord te komen alvorens het te laat is.

Onze oproep is nodig daar een nieuwe internationale gêne, naar aanleiding van het debacle rond het intra-Belgische klimaatakkoord, opnieuw dreigt te gebeuren. Niet enkel in Vlaanderen kampt men met een verouderd patrimonium. Naast DeLijn, dienen de MIVB en TEC ook te investeren in milieuvriendelijke bussen. Kortom de uitdagingen zijn dezelfde.

Het klimaat laat zich uiteraard niet temmen door één of andere taalgrens.