Verkeerde standvastigheid

donderdag, 31 maart, 2016

Premier Michel vandaag tijdens het Journaal op één: “de prioriteit is zeker niet op korte termijn een nieuwe institutionele hervorming. Zeker niet tijdens deze legislatuur, daarna zullen we zien wat noodzakelijk is."

Laten we de zaken eens rustig overlopen: zorgverzekering enkel in bepaalde regio’s van het land, gesplitste kinderbijslag, tarieven niet alleen naar gelang de notaris maar ook gewest, een gebrek aan all-in abonnementen bij het openbaar vervoer, hanteren van verschillende EPB wetgevingen, de Belgische douane die iedereen mag controleren, maar enkel nog automobilisten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en hun verkeersbelasting niet hebben betaald kan verbaliseren, binnenkort een Vlaamse en een Waalse Grondwet, aparte herdenkingen van de wereldoorlogen, niet kunnen kiezen voor politici over heel het land, versnippering van politionele bevoegdheden te Brussel, gebrek aan normenhiërarchie, een kiesdrempel, een Vlaamse toerisme, een Waalse toerisme, maar geen Belgische toerisme, een gebrek aan een nationaal cultuurbeleid, ontiegelijk veel overleg-comité’s overlegcommissies en coördinatievergaderingen, Vlaamse en Waalse vertegenwoordigers in het buitenland, de geluidsnormen rond de nachtvluchten, meer dan 50 ministers en staatssecretarissen, meer dan 500 volksvertegenwoordigers en senatoren, 11 provinciegouverneurs, 60 députés, de meer dan 700 provincieraadsleden, 4 ministers elk bevoegd voor mobiliteit, 4 ministers elk bevoegd voor leefmilieu, ...

Laatste nieuwsfeit: vanaf 01 april treed de kilometerheffing op en van toepassing op elke vrachtwagen met een gewicht van meer dan 3,5T. Deze heffing gaat gepaard met een enorme papiermolen: alsof het niet genoeg was om 2 keer per maand per vrachtwagen facturen te krijgen zijn deze nog eens opgesplitst in drie delen: een Waals gedeelte, een Vlaams gedeelte en een Brussels gedeelte. Met andere woorden honderden extra facturen voor een vrij groot bedrijf om te verwerken. Bovendien hanteren verschillende regio's verschillende tarieven...

De lijst is eindeloos.

Voorts de premier: “Er is een democratische ruimte met de onderzoekscommissie om daar duidelijkheid te scheppen.”
Een onderzoekscommissie bestaat uit parlementsleden. Deze parlementsleden zijn lid van een politieke partij. Parlementsleden volgen al langer dan vandaag gedwee de partijleiding. Partijleidingen worden geleid door de voorzitter van de partij. Laat nu net de partijvoorzitters van traditionele en minder traditionele partijen zijn die in grote lijnen voor de staatshervormingen, lees versnipperingen van bevoegdheden, hebben gekozen (CD&V, Groen, Open Vld, sp.a, ECOLO, PS, MR, FDF , VU, SPIRIT, cdH en opgejaagd door anderen vanuit de zijlijn: NVA, LDD, Vlaams Belang, ...).

Inderdaad, de opeenvolgende staatshervormingen deelden de bevoegdheden tot in het absurde. Resultaat: minder eenheid tussen alle Belgen, minder solidariteit tussen alle Belgen, meer complexiteit, duurdere maar ook minder efficiënte structuren en organen.

Beste Premier hoe zeker bent u nog van uw stelling dat u ten vroegste na deze legislatuur zal zien wat noodzakelijk is? Bedroevend