Teken samen met ons de petitie voor een nationale kieskring!

maandag, 7 december, 2015

Petitie voor een federale kieskring

Een gezonde democratie vergt dat diegenen die willen besturen verantwoording afleggen aan de gehele bevolking. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land.

Daarom vragen wij dat een aantal zetels in de Kamer verdeeld worden in een federale kieskring die het hele land omvat.

De invoering van zo'n federale kieskring zal niemand beletten om te stemmen zoals voordien. Maar het zal iedereen wel de keuze geven om te stemmen voor alle toppolitici die het land willen besturen, of die nu Vlaming, Brusselaar, of Waal zijn. Op deze manier gaan federale verkiezingen verschillen van regionale verkiezingen en krijgen de toppolitici er belang bij om ook naar de andere kant van de taalgrens te luisteren en daar eventueel stemmen te rapen. Indien de federale kieskring op een doordachte wijze wordt ingevoerd, zullen de kopstukken van alle partijen kandidaat zijn in die kieskring en draait de verkiezing niet uit op een talentelling.

Een federale kieskring heeft niet tot doel het unitaire België opnieuw tot leven te wekken, maar kan de werking van een steeds meer gedecentraliseerde staat op een efficiëntere wijze laten verlopen. Een federale kieskring zal helpen om politieke impasses te voorkomen en een verdere polarisatie van de publieke opinie te vermijden.

Het invoeren van een federale kieskring is mogelijk. Het volstaat Artikel 63 van de Grondwet te wijzigen.

We moeten dit nu dringend doen. In naam van de democratie.

http://be4democracy.be/