I want you for Belgium

vrijdag, 27 juni, 2014

Ons landje heeft uw steun nodig!

Het wordt tijd voor een nieuw België, een België die verdraagzaam is, een België dat solidair is met elke Belg, los van je afkomst, geloof, etnie, geslacht, leeftijd of geaardheid, een België los van de achterhaalde communautaire disputen, een België waar het goed is om te ondernemen, een België met een beleid dat de nodige sociale correcties uitvoert, een België zonder wij en zij, een België met een beleid die de juiste regionale accenten legt daar waar nodig!

Steun ons en help mee de Belgische Alliantie uitbouwen. Om de centrifugale krachten in ons landje een halt te roepen. Mail ons naar: info@belgischealliantie.be

De zesde staatshervorming: splitsing kinderbijslag

zaterdag, 3 augustus, 2013

Bijna 15% van onze landgenoten zijn arm. Het is een hallucinant cijfer: 1,5 miljoen mensen leven in België met weinig perspectief op lotsverbetering of dreigen slachtoffer te worden van de armoede.

Kinderen zijn in de eerste plaats mee het slachtoffer van zo’n armoede situatie, terwijl zij de volwassenen van morgen zijn, de toekomst van ons land.

De zesde staatshervorming omhelst onder meer de overheveling van de kinderbijslag naar de deelstaten en is de meest ingrijpende van deze hervorming.

Voor de Belgische Alliantie is deze overheveling absoluut geen zaligmakend reddingsmiddel en brengt ze weinig zoden aan de dijk. Bovendien dreigt men te bekomen dat, afhankelijk van de regio, dezelfde kinderen toch een verschil in behandeling zullen krijgen.

Teken samen met ons de petitie voor een nationale kieskring!

vrijdag, 2 augustus, 2013

Petitie voor een federale kieskring

Een gezonde democratie vergt dat diegenen die willen besturen verantwoording afleggen aan de gehele bevolking. Enkel een electorale band met alle burgers kan de federale politici aansporen om op efficiënte wijze een toekomstvisie te formuleren die aansluit bij de wensen van alle inwoners van het land.

Daarom vragen wij dat een aantal zetels in de Kamer verdeeld worden in een federale kieskring die het hele land omvat.